УСЛОВИЯ ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ПЛАЩАНЕ НА РЕЗЕРВАЦИЯ


1.УСЛОВИЯ ЗА НАСТАНЯВАНЕ:

   1.Сключването на договор между Почивната База и потенциалният гост започва, с постъпване на запитване(намерение) за пребиваване, т.е. обаждане по телефона, чрез E-mail адрес или туроператорски сайт.
   2.За да гарантира резервацията си, всеки гост трябва да предплати стойността на предвидените от него нощувки.Като начина на предплащане се извършва по банков път или на място - 7 дни преди датата на пристигане.
   3.Договорът за пребиваване се сключва минимум за една нощувка, която обхваща времето за настаняване в 14:00ч. на първия ден и на заминаване до 12:00ч. на другия ден.Ако гостът остане по-дълго от обявения срок, му се начислява такса в размер от 50% върху стойността на нощувката, която се таксува като почивка.
   4.При пристигане всеки гост трябва да предостави документ за самоличност за да бъде регистриран. При отказ от представяне на такъв, Управителя(Собственикаима право да откаже настаняване и да не върне предплатената сума за нощувката/ите.
   5.Малолетни и Непълнолетни се допускат само, ако са придружени от регистриран - Пълнолетен.
   6.При настаняване на гости с техните домашни любимци, задължително се спазва правилото,че в района на Почивната База домашният любимец трябва да бъде разхождан с повод,а при необходимост и с намордник.
   7.При непристигане, изменения или ненавременно анулиране на резервация от Ваша страна, предплатената сума не се дължи и  остава за Почивна База „Дивото зове”.

ВНИМАНИЕ! Горе написаните правила и норми са приети от всеки гост в момента на пристигане и подписване на резервация!2.ПЛАЩАНЕ НА РЕЗЕРВАЦИЯ:


БАНКОВА СМЕТКА: BG97UBBS88881000725923
BIC: UBBSBGSF
БАНКА: ОББ АД 
БЕНЕФИЦИЕНТ: ЕТ "АРИЕС - АНТОН КОСТОВ"
ОСНОВАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ:  КУВЕРТ ИЛИ КАПАРО 

Няма коментари:

Публикуване на коментар