УСЛОВИЯ ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ПЛАЩАНЕ НА РЕЗЕРВАЦИЯ


1.УСЛОВИЯ ЗА НАСТАНЯВАНЕ:

   1.Сключването на договор между Ваканционното селище и потенциалният гост започва, с постъпване на запитване(намерение) за пребиваване, т.е. обаждане по телефона, чрез E-mail адрес или туроператорски сайт.
   2.За да гарантира резервацията си, всеки гост трябва да предплати най-малко сума, равна на 50% от стойността на предвидените нощувки.Като начина на предплащане се извършва по банков път или на място в селището - 7 дни преди датата на пристигане.
   3.Договорът за пребиваване се сключва минимум за една нощувка, която обхваща времето за настаняване в 14:00ч. на първия ден и на заминаване до 12:00ч. на другия ден.Ако гостът остане по-дълго от обявения срок, му се начислява такса в размер от 50% върху стойността на нощувката, която се таксува като почивка.
   4.При пристигане всеки гост трябва да предостави документ за самоличност за да бъде регистриран. При отказ от представяне на такъв, Управителя(Собственикаима право да откаже настаняване и да не върне предплатената сума за нощувката/ите.
   5.Малолетни и Непълнолетни се допускат само, ако са придружени от регистриран във Ваканционното селище Пълнолетен.
   6.При настаняване на гости с техните домашни любимци, задължително се спазва правилото,че в района на комплекса домашният любимец трябва да бъде разхождан с повод,а при необходимост и с намордник.
   7.При непристигане, изменения или ненавременно анулиране на резервация от Ваша страна, предплатената сума не се дължи и  остава за Ваканционно селище „Дивото зове”.

ВНИМАНИЕ! Горе написаните правила и норми са приети от всеки гост в момента на пристигане и подписване на резервация!


2.ПЛАЩАНЕ НА РЕЗЕРВАЦИЯ:БАНКОВА СМЕТКА: BG75BUIB98881031341801
BIC: BUIBBGSF
БЕНЕФИЦИЕНТ: ЕТ АРИЕС - АНТОН КОСТОВ
ОСНОВАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ:  КУВЕРТ ИЛИ КАПАРО

Няма коментари:

Публикуване на коментар