УСЛОВИЯ ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ПЛАЩАНЕ НА РЕЗЕРВАЦИЯ


1.УСЛОВИЯ ЗА НАСТАНЯВАНЕ:

   1.Сключването на договор между Почивната База и потенциалният гост започва, с постъпване на запитване(намерение) за пребиваване, т.е. обаждане по телефона или чрез e-mail адрес.
   2.За да гарантира резервацията си, всеки гост трябва да предплати стойността на предвидените от него нощувки.Като начина на предплащане се извършва по банков път  - в рамките на 3 дни след резервиране по телефон или e-mail адрес, а останалата част 7 дни преди пристигане.
   3.Договорът за пребиваване се сключва минимум за две нощувки, която обхваща времето за настаняване в 14:00ч. на първия ден и на заминаване до 12:00ч. на другия ден.Ако гостът остане по-дълго от обявения срок, му се начислява такса в размер от 50% върху стойността на нощувката, която се таксува като почивка.
   4.При пристигане всеки гост трябва да предостави документ за самоличност за да бъде регистриран. При отказ от представяне на такъв, Управителя(Собственикаима право да откаже настаняване и да не върне предплатената сума за нощувката/ите.
   5.Малолетни и Непълнолетни се допускат само, ако са придружени от регистриран - Пълнолетен.
   6.При непристигане, изменения или ненавременно анулиране на резервация от Ваша страна, предплатената сума не се дължи и  остава за Почивна База „Дивото зове”.

ВНИМАНИЕ! Горе написаните правила и норми са приети от всеки гост в момента на пристигане и подписване на резервация!2.ПЛАЩАНЕ НА РЕЗЕРВАЦИЯ:


  БАНКОВА СМЕТКА: BG27RZBB91551011982350
  BIC: RZBBBGSF
  БАНКА: РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) ЕАД
  БЕНЕФИЦИЕНТ: "ДЕС АНТ 2020" ООД                                              ОСНОВАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ: НОЩУВКА

Няма коментари:

Публикуване на коментар